O nama

KONTAKT

Predsednik UO Udruženja:
Prof. dr Jelena Stanić
T: +381 63 560 883
E: drstanicj@gmail.com

Voditelj terapijskog jahanja:
Mila Bengin - licencirani voditelj terapijskog jahanja
T: +381 69 1308 135
E: stanicmilla@gmail.com

Jelena Đilas - asistent voditelja terapijskog jahanja
E: jelena.djiki@yahoo.com

Zamenik predsednika UO Udruženja:
Maja Smiljanić - dipl. ekon.
E: maja.smiljanic67@gmail.com

Stručni saradnici:
Prof. dr Aleksandra Mikov - spec. fizikalne medicine i rehabilitacije
E: driva@eunet.rs

Darijo Bokan - dipl. org. zdr. nege - master
E: darijobokan@gmail.com

Dr med. Tomi Kovačević
E: tomikns@hotmail.com

Prof. dr Vojislava Bugarski Ignjatović
E: vojislava.bugarski-ignjatovic@mf.uns.ac.rs

Pokrajinski Sekretarijat
za sport i omladinu
Medicinski fakultet
Novi Sad
Gradska uprava za
dečiju i socijalnu zaštitu
Služba gradonačelnika
Novog Sada
Gradska Uprava
za sport i omladinu
Telenor fondacija