O nama

Udruženje je formirano sa ciljevima:

- Da okupi decu i omladinu sa invaliditetom radi popravljanja njihovog zdravlja putem terapijskog jahanja.
- Da usavršava volontere za pomaganje u terapijskom jahanju.
- Da okupi stručnjake različitih profesija u cilju multidisciplinarnog pristupa u programiranju terapijskog jahanja.
- Da podstiče sve aktivnosti usmerene ka očuvanju prirode, zaštiti životne sredine i žvotinja.

Terapija uz pomoć životinja kao nosioca procesa rehabilitacije odavno je prepoznata.
Prevazilaženje kriza u procesu odrastanja i izgradnji samopuzdanja, pozitivne slike o sopstvenom telu, "Ja mogu da jašem", "ja mogu da brinem o konju", može biti lakše.
Jačanje interesa za žvot i okolinu kao i socijalizacija uz osećaj pripadnosti grupi."Pusti me da te naučim"
(Willis Lamm)

Kad si napet, pusti me da te naučim da se relaksiraš
Kad si nestrpljiv, pusti me da te naučim da budeš pun strpljenja
Kad si uskog pogleda na svet, pusti me da te naučim da gledaš
Kad si brzoplet, pusti me da te naučim da budešpromišjen
Kad se osetiš nadmoćno, pusti me da te naučim na pošovanje
Kad si usamljen, pusti me da ti budem drug
Kad si umoran pusti me da te nosim
Kad moraš da učiš pusti me da te ja naučim.
Jer posle svega toga ja sam samo tvoj konj.
Pokrajinski Sekretarijat
za sport i omladinu
Medicinski fakultet
Novi Sad
Gradska uprava za
dečiju i socijalnu zaštitu
Služba gradonačelnika
Novog Sada
Gradska Uprava
za sport i omladinu
Telenor fondacija