Aktivnosti

Aktivnosti u 2008. godini:

Decembra 2008. godine, Udruženje je predstavilo godišnje rezultate izlaganjem na temu „Na ledjima konja moje snage se udružuju…“ na manifestaciji koja je u okviru Dečije nedelje u Novom Sadu održana u skupstini grada. Manefistaciju je organizovala gradska Uprava za dečiju i socijalnu zaštitu, koja je tokom 2008. godine i pomogla aktivnosti Udruženja.

Udruženje je za svoj rad i aktivnosti počastvovano nagradom za „Fair play“, 21.12.2008. godine, od strane Pokreta za Fer Plej u Novom Sadu. Priznanje je na svečanosti uručio naš proslavljeni rvač, Stevan Horvat.
Svoja prva iskustva u terapijskom jahanju iz 2007. godine, Udruženje je predstavilo na I kongresu „Sport i Zdravlje“, sa međunarodnim učešćem, koji je održan u Tuzli od 04. – 07. 07. 2008. godine. Kogres je bio sastavni deo manifestacija u ovom gradu u okviru „Summer University“. Naša prva iskustva su bila zapažena i pozdravljena od strane učesnika, što se očitovalo i plodnom diskusijom. Odlazak na ovaj kongres pomognut je Pokrajinskim Ministarstvom za sport.

Aktivnosti 2009. godine:

Zahvaljujući prvim iskustvima koja su ukazivala na povoljne efekte terapijskog jahanja kod pojedinaca obolele od cerebralne paralize, stručni tim Udruženja je dizajnirao projekat „Terapijsko jahanje grupe dece od cerebralne paralize sa vrednovanjem učinka na mišićnu snagu, balans, i smanjenje spasticiteta“. Ne računajući pripremni period u aprilu 2009. godine, projekat je započet u maju, a trajao je do kraja septembra.

Tokom sprovođenja projekta iskazala se potreba za kontinuiranim radom sa nadarenom decom. Nekolicina polaznika je iskazala zadovoljavajući nivo „kontrole konja“ i samostalnog jahanja i mogiu biti kandidati za dalji rad u paraolimpijskoj sportskoj disciplini drsurnog jahanja. Časovi terapijskog jahanja sa održavaju na prostoru Čenejskog konjičkog kluba „Vesnik“ i sa konjima pomenutog kluba kao i na prostoru otvorenog manježa Doma za decu i omladinu u Veterniku. Projekat je podpomognut Gradskom Upravom za dečiju i socijalnu zaštitu, Gradskom Upravom za sport i omladinu kao i Fondacijom Telenor.

Naučni skup od međunarodnog značaja „Savremeni aspekti cerebralne paralize“ i projekt ostvaren u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za nauku i tehnološki razvoj Vojvodine, Medicnskim fakultetom u Novom Sadu i Institutom za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Udrženje je predstavilo svoje rezultate u terapijskom jahanju. Rad pod naslovom „Naša prva iskustva iz programa terapijskog jahanja“ štampan je u celini u Publikaciji koja je pratila ovaj događaj.

Na I kongresu radnih terapeuta Srbije održanom u oktobru 2009. godine u Beogradu, rad Udruženja i dalji ciljevi su predstavljeni izlaganjem Doc. dr Jelene Stanić i saradnika „Terapijako jahanje: Naš put“.

Aktivnosti 2010 godine:

Sa dolaskom sunčanih prolećnih dana, započeta je nova letnja sezona jahanja. Časove terapijskog jahanja smo, zahvaljujući gostoprimstvu porodice Miodragović sa Čeneja“ održavali na prostorima njihovog prelepog salaša. Pitoma kobila Čila i domaćinska atmosfera vojvođanskog salaša je u nama i našim polaznicima probudia posebne čari etno ambijenta starih vremena. Ovom prilikom se najiskrenije zahvaljujemo na lepim trenucima provedenim na Mitinom salašu, kao i podmlatku porodice Miodragović, Sonji, koja nam je pružala pomoć oko pripreme, vođenja i higijene konja. Sledi nekoliko zabeleženih trenutaka iz ovog perioda našeg jahanja i druženja...

Dečak koji je po svojoj prirodi izuzetno veseo i radoznao. Obožava da priča i uči o konjima, a san mu je da jednog dana samostalo jaši i vlada konjem. Kako je i član hora, često je i vreme provedeno na konju praćeno pesmom...

Oktobra meseca 2010. godne, Udruženje je na poziv Mađarske asocijacije za terapijsko jahanje posetilo manifestaciju koja je održana u mestu Fot, u neposrednoj blizini Budimpešte i trajala je od 8.- 12. oktobra 2010. godine. Tim povodom, i sa ciljem upoznavanja i ostvarivanja mogućeg partnerstva u budućnosti, pet predstavnika Udruženja su na poziv sekretara ove asocijacije, Gabriele Bozori, imali priliku da prisustvuju demonstracijama i izvođenju časa terapijskog jahanja, voltežovanja i dresurnog jahanja osoba sa invaliditetom. Na prostorima asocijacije, u tri odvojene celine (manježa) demonstrirane su gore navedene discipline, a izvođene su po principu takmičenja i bodovanja sa selekcjom najboljih kojima su za ostvareni uspeh dodeljivane medalje. Manje istaknuti takmičari u sve tri discipline su nagrađivani sa adekvatnim diplomama o učešću. Slobodno vreme između tamičenja je bilo ispunjeno dramskim nastupom, pevanjem i recitovanjem. Takođe, zanimljivosti kao sto su pravljenje balona neobičnih oblika i crtanje na koži (body art) su tokom čitavog programa bile dostupne kako takmičarima, tako i posetiocima.

U razgovorima sa organizatorima manifestacije i g. Gabrielom Bozori smo dobili informacije da se na prostorima manježa u Fotu unazad 13 godina održavaju programi terapijskog jahanja, dresurnog jahanja kao i selekcija pojednih invalida za sportsku disciplinu dresurnog jahanja; da se sem profesionalno, neguje i volonterski rad i da se isti primenuje ne samo u tri nevedene discipline, već i kod nege i higijene konja, i održavanja celokupnog prostora – objekti, manježi, ispusti za konje i drugo. Udruženje takođe ima nekoliko polaznika koji su zaiteresovani za takmičenje u disciplini dresurnog jahanja, zahvaljujući čemu nas je g. Bozori pozvala na učešće iste manifestacije iduće godine. Hipotens sa svojim odabranim polaznicima nastoji da iduće godine omogući odlazak na ovo, i sva druga slična dešavanja. Posetu smo zabeležili i fotografijama od kojih izdvajamo neke u daljem tekstu:


Zimska sezona je, takođe započeta, a ove godine je u te svrhe ostvarena saradnja sa konjičkim centrom novosadskog sajma – KCNS. Udruženje je zahvaljujući toj saradnji, dobilo na korišćenje nekoliko termina u zatvornej hali za jahnje, kao i nezaobilaznog, snežno belog konja Fomu. Do sada su utisci veoma pozitivni, deca su se brzo prilagodila na novo okruženje i veoma pozitivnu atmosferu. Foma nam se svima uvukao pod kožu...

Aktivnosti u 2011. godini:
Javni čas „Deca i konji“: Javni čas, koji se održan 12.02.2011., je bio sportsko – terapijskog tipa, sa ciljem da promoviše konjički sport (preponsko jahanje i veštine jahanja mlađih članova KCNS-a) i terapijsko jahanje dece polaznika Udruženja „Hipotens“. Ovom prilikom akcenat je stavljen na decu i omladinu, ali i na sve zainteresovane, kojima se prezentacijom ovih disciplina približio konjički sport kao nesvakidašnji izbor kod dece i omladine, i terapijsko jahanje kao savremeni vid rehabilitacije osoba sa invaliditetom i posebnim potrebama. Manifestaciju su organizovali Konjički centar novosadski sajam i Udruženje za terapijsko jahanje „Hipotens“

Saradnja Hipotens-Sunce: Avgusta 2011.godine uspostavljena je saradnja sa Udruženjem za cerebralnu paralizu "Sunce" iz Novog Sada. 20 polaznika je, zahvaljujući toj saradnji završilo I ciklus terapijskog jahanja. Svi polaznici su mereni na grubu mišićnu snagu, posturu i balans tela, kao i spasticitet. Rezultati nakon ciklusa jahanja su zadivljujući! Nadamo se da se jahanje za ove polaznike neće završiti sa I ciklusom, već da su ovom saradnjom otvorena vrata jednog dugog i velikog prijateljstva. [SLIKA30]

Aktivnosti u 2012 godini:

Aktivnosti u okviru projekta za realizaciju Akcionog plana Politike za mlade u AP Vojvodini „Terapijsko i rekreativno jahanje - psihološki programi“ - april – jul 2012 Polazeći od toga da je TJ poseban vid rehabilitacije, sporta, socijalnog programa i rekreacije i da je namenjeno između ostalih i mladima sa narušenim zdravljem, primarni cilj je između ostalogih funkcija:

 1.  grube mišićne snage –naročito mišića donjih ekstremiteta,
 2.  popravljanje balansa i držanja trupa jačanjem paravertebralne muskulature tokom jahanja,
 3.  povećanje obima pokratljivosti velikih zglobova (kolena i kuka).

Popravljanje psihosocijalnih funkcija se ogleda kroz sticanje samopouzdanja, samopoštovanja, socijalizacije i osećaja pripadnosti grupi. Istovremeno se razvijaju takmičarski i sportski duh. Na ovaj način se, kroz pravilno strukturiranje i organizovanje terapijskog jahanja, obezbeđuju inovativni sadržaji kojima se popravljaju osnovne komponente kvaliteta života i doprinosi boljem strukturiranju slobodnog vremena kod mladih.

Manifestacija pod nazivom ”Odabrali smo sport” sa ciljem promocije paradresurnog jahanja kao paraolimpijske discipline u manjoj grupi nadarenih invalida koji su savladali osnovne veštine jahanja. Na prostoru i u suorganizaciji sa „KC novosadski sajam” i udruženja za terapijsko jahanje “Hipotens” Novi Sad održan je 24 juna ove godine sa početkom u 10h, javni čas dresurnog jahanja u kome je prvi put bilo zastupljeno i paradresurno jahanje. Umeće u vešinama paradresurnog jahanja su pokazale i devojke koje su kroz terapijsko jahanje u Udruženju savladale osnovne veštine jahanja do niva da se mogu uključiti i u sportska takmičenja tj. paraolompijsku disciplinu paradresurnog jahanje.Paradresurno jahanja je izvođeno u areni 20x40 m. Po Novice testovima za paraolimpijsku dresuru nivo 1A i 1B. Svi takmičari su odlikovani medaljama za učešće u javnom času kao i zahvalnice od strane Udruženja. Selekcija nadarenih ivalida i priprema za uvođenje u sportska takmičenja je jedan od ciljeva terapijskog jahanja , te se u stručnom timu Udruženje nije skrivao ponos i zadovoljstvo povodom ovog događaja. Ova manifestacija, sem sto je prvi put demonstrirala paradesurno jahanje na našim prostorima, zaslužila je pažnju šire društvene javnosti, jer radilo o aktivnosti koje su namenjene invalidima, njihovoj socijalnoj inkluziji kao mogucnosti da se dokazu i na sportskom planu sto je poseban kvalitet u njihovim zivotima. Manifestaciju je podržao Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu.

Učešće na Sajmu konjarstva: HORSEVILLE – SCIENCE AND PROFESSION, u okviru TREĆEG REGIONALNOG SAVETOVANJA »UZGOJ, REPRODUKCIJA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA KONJA«. Udrženje je ovom prilikom organizovalo Kratak kurs, radionicu sa praktičnom demonstracijom.

Aktivnosti u 2013. godini:

Projekat: "Izgradimo društvo jednako dobro za sve" Promocija volonterizma i podizanje svesti društva o neophodnosti uključivanja mladih sa posebnim potrebama u svakodnevni život, rušenje predrasuda društva prema marginalizovanim grupama mladih, podizanje kvaliteta života i osećaja samopouzdanja mladih sa posebnim potrebama I radionica u okviru projekta "Izgradimo društvo jednako dobro za sve"omogućenog zahvaljujući Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu a u okviru primene politike Akcionog plana za mlade. U radionici su učestvovali studenti Medicinskog fakulteta u Novom Sadu (studijski programi: medicinska rehabilitacija i specijalna edukacija) i studenti Fakulteta za pravne i poslovne studije "dr Lazar Vrkatić" sa smera poslovna psihologija.

TRIBINA: VOLONTERIZAM Tribina je održana u maju 2013. god., u prostorijama Društva za podršku osobama sa autizmom (DPOSA),Novi Sad, Bate Brkića 12 sa početkom u 18.30h održati Tribina na temu Volonterizam u savremenom društvu u okviru projekta „Izgradimo društvo jednako dobro za sve nas“. Na tribini su obrađene teme: Vrednovanje i prepoznavanje volonterskog rada Volonterski rad u terapijskon jahanju Temama su koordinirali Mila Bengin i Vesna Stošić – voditelji terapijskog jahanja Tribina je namenjena mladima, prevashodno studentima poslovne psihologije, medicinske rehabilitacije, specijalne edukacije, ŠOSO Milan Petrović, roditeljima, rodbini, prijateljima dece sa autizmom i drugim oblicima invaliditeta. Organizatori su: Udruženje za terapijsko jahanje "Hipotens" Novi Sad i suorganizatori-domaćini DPOSA

Naziv projekta: "Na prvom i pravom zadatku ":

 1. Upoznavanje sa vištinama rada sa decom invalidima na planu popravljanja psihosocijalnih funkcija invalida kroz : Individualni rad sa decom invalidima i njihivim roditeljima pre i tokom časova terapijskog i prilagođenog jahanja na motivaciji, animaciji, zabavnim edukativnim i kreativnim aktivnostma, neverbalnoj komunikaciji, takmičarskoj atmosferi i duhu. Asistencija na časovima terapijskog i prilagodjenog jahanja voditeljima terapijskog jahanja i psihologu.
 2. Upoznavanje sa negom i brigom o konju kao i osnovnim veštinama jahanja.
 3. Rad sa roditeljima na prikupljanju podataka za upitnik.
 4. Rad na formiranju osećaja timskog rada odgovornosti, liderstva, sledbeništva i pripadnosti grupi. Popravljanje psihosocijalnih i fizičkih funkcija dece invalida uključenih u program.

Korisnici obuhvaćeni projektom su: Studenti III godine Fakulteta za medicinski rehabilitaciju i specijalnu edulaciju, izborni predmet Hipoterapija Studenti Fakulteta za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić Novi Sad, predmet poslovna psihologija Druge zainteresovane mlade osobe Grupa dece invalida u programu terapijskog i prilagođenog jahanja u maloj grupi udruženja Hipotens Uključivanje mladih, buduće profesionalno orjentisanih kadrova, u programe prilagodjenog i terapijskog jahanja koji naglašavaju značaj timskog rada, odgovornosti, promovišu socijalne interakcije, jačaju socijalne veze, osećaj zadovoljstva u pomaganju drugima, odgovornosti i proizvode pozitivne emocije u obe grupe korisnika programa (mladi i deca invalidi). Krajem 2013. godine u rad Udruženja uključen je Vladimir Atanasković, visoki strukovni terapeut.  Vladimir ima bogato iskustvo u radu sa decom. Operativni tim Udruženja je ovim postao bogatiji na stručnom aspektu.

Aktivnosti u 2014. godini:

IV Kurs Terapijskog Jahanja: Značaj i mesto terapijskog jahanja, hipoterapije i psihoterapije pomoću konja u unapređenju zdravlja invalida: Edukativni kurs je namenjen lekarima, fizioterapeutima, defektolozima, psiholozima, neuropsihijatrima, neurolozima, socijalnim radinicima, radnim terapeutima, i zdravstvenim tehničarima. Učesnici kursa plaćaju kotizaciju od 6.000,00 dinara (u kotizaciju je uključen PDV) na račun broj 840-1633666-55, poziv na broj: 291-500/9

O Kursu: U novije vreme, u razvijenim društvima, afirmišu se različite aktivnosti pomognute konjem (Еquine Assisted Activities) usmerene na popravljanje zdravstvenih funkcija i kvaliteta života kod pojedinih kategorija invalida i psihološke podrške adolescentima i deci sa različitim poremećajima ponašanja. Suština su kurativne, preventivne i komplementarne procedure pridodate standardnim metodama lečenja i podrške ovim osobama. Iznad svega su ovo nestereotipne, zanimljive, motivišuće metode lečenja sa repekusijom na socijalnu sferu pojedinaca uključenih u ove programe koji daju značajan doprinos integraciji i reintegraciji navedenih društveno ugroženih grupa. Katedra za medicinsku rehabilitaciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu zajedno se Udruženjem za terapijsko jahanje “Hipotens” Novi Sad od osnivanja kontinuirano sprovode edukaciju za profesionalno orjentisane medicinske grane na planu zbrinjavanja osoba sa invaliditetom, naglašavajući zdravstvenu i socijalnu opravdanost ovih metoda lečenja, razmenu i bogaćenje iskustva sa ustanovama slične profesionalne orjentacije, značaj stručnog multidisciplinsrnog rada i praćenje efekata rada adekvatnim metodama merenja. Osnovnin principi hipoterapije kao specijalne komplementarne fizioterapijske metode u kojoj je konj, odnosno pokret njegovog tela u hodu “osnovno terapijsko sredstvo” konjim se postiže mobilizacija karlice jahača, stimuliše posturalna muskulatura i balans biće predmet teoretske i praktične obrade u radionici: “Na leđima konja moje snage se udružuju”. Hipoterapija će biti predstavljena na način kako se izvodi u Kamniku, Zavodu za osposobljavanje invalidske omladine od strane stručnog tima na čelu sa Monikom Zadnikar, višim fizioterapeutom-hipoterapeutom. Ovoj temi je, osim teoretskog dela, namenjena i radionica “Više od ogledala” u kojoj će se demonstrirati kako se korišćenjem konja može uticati na psihološki i emotivni razvoj kod adolescenata i mladih kroz jedinstven, iskustven, izazovan i zabavan program rada kakav se uspešno primenjuje u Mladinskom klimatskom Zdravilišču Rakitna na čelu sa psihologom Katarinom Mavec. Ova ustanova je usvojila nemačku školu psihoterapije uz pomoć konja - Münchner Schule für Psychotherapeutisches Reiten –MSfPR. Tokom radionice “Više od igrarije” biće demonstrirana aktivnost na popravljanju fizičkih aspekata zdravlja dece invalida demonstracijom terapijskog jahanja na način kakav je usvojen u Udruženju za terapijsko jahanje “Hipotens” Novi Sad.

Novi Sad, 4. april 2014. godine: IV KURS - ZNAČAJ I MESTO TERAPIJSKOG JAHANJA, HIPOTERAPIJE I PSIHOTERAPIJE POMOĆU KONJA U UNAPREĐENJU ZDRAVLJA INVALIDA

Šefovi Edukacionog tima Prof. dr Aleksandra Mikov Prof. dr Jelena Stanić

Predavači:

 1. Prof. dr Aleksandra Mikov Medicinski fakultet Novi Sad, Centar za dečiju habilitaciju i rehabilitaciju Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
 2. Prof. dr Jelena Stanić Medicinski fakultet Novi Sad, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
 3. Doc. dr Vojislava Bugarski Ignjatović klinički psiholog, Medicinski fakultet Novi Sad, Klinika za neurologiju Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad
 4. Mr. Katarina Mavec klinički psiholog, Centar za mentalno zdravlje, Mladinsko klimatsko zdravilišće Rakitna - Ljubljana
 5. Monika Zadnikar viši fizioterapeut, licencirani hipoterapeut, neurofiziolog, Zavod za osposobljavanje invalidne omladine, Kamnik

Aktivnosti u 2015. godini:

Projekat realizovan zahvaljujući Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu "Pomažući drugima pomažem i sebi-2“

Aktivnosti projekta: 

1. Uvodni seminar na temu volonterizma u savremenom društvu u radu sa osobama iz marginalizovanih grupa u društvu ( deca i mladi sa invalidnošću, desa i mladi sa elementima autizma i autizmom). Na seminaru će biti predstavljeni i osnovni principi aktivnosti pomognutih konjem koje će se sprovoditi tokom projekta ( terapijsko jahanje, prilagođeno jahanje, hipoterapija)

2. Časovi terapijskog i prilagođenog jahanja odabranih polaznika. Svaki polaznik je imao 10 časova u kontinuitetu ostvarenih sa voditeljem terapijskog jahanja i mladim volonterima.

3. Javni časovi održani su jednom mesečno sa ciljem okupljanja i jačanja socijalnih veza i interakcija uz afirmaciju takmičarkog duha.

4. Prikupljanje podataka sprovodilo se upitnikom o nivou dnevnih kativnosti od strane volontera u razgovoru sa roditeljima selektirane grupe dece i mladih sa ciljem praćenja efekata projektnih aktivnosti..

5. Statistička obrada podataka dobijenih upitnikom za roditelje. Afirmacija volonterizma naročito među mladima u radu sa osobama iz marginaluzovanih grupa u društvu kojima je kontinuirano potrebna podrška kako porodice tako i društva. Od mladih se, pre svih ,očekuje značajan doprinos u rušenju predrasuda društva prema marginalizovanim grupama , što se između ostalog iskazuje i volonerskim radom u aktivnostima kojima se oplemenjuje njihov život ,popravljaju fizičke i socijalne funkcije.

Uvodni seminar na temu volonterizma u savremenom društvu sa posebnim akcentom na rad sa decom invalidima i u toku časova terapijskoh jahanja imao je za cilj adekvatno informisanje mladih volontera o ciljevima terapijskog i prilagođenog jahanja i uloge volontera kao čkanovi tima za terapijsko jahanje. 

 Časovi terapijskog i prilagođenog jahanja su se, po utvrđenom raspotedu i terminu odvijali svakog dana osim srede na prostoru Novosadskog sajma. Časovi su se sastojali od prilagođenih vežbi na konju u miru i u hodu sa ciljem popravljanja mišične snage, pokretljivosti zglobova, istezanja i oblikovanja. Izvodili su se uz nadzor i po zahtevu voditelja terapijskog jahanja a u zavisnosti od potreba uz pomoć jednog ili dva volontera. Održano je 10 časova u kontinuitetu po polazniku.

 Javni časovi su održani jednom mesećno. Na njima se predstavljao rad sa 4 polazniha , a bili su obogaćeni socijalnim sadržajima kao i takmičarskom atmosferom među polaznicima.

Upitnike su popunjavali roditelji koji su prethodno bili obavešteni i saglasili se sa ciljem ispitivanja nivoa dnevnih funkcija kod njihovog deteta pre i nakon 10 časova terapijskog ili prilagođenog jahanja.Upitnik je prilagođen kako uzrastu dece tako i njihovim mogućnostima. Upitnik se popunjavao pre i nakon 10 časova terapijskog i prilagođenog jahanja.

 Statistička obrada podataka dobijenih upitnikom za roditelje imala je za cilj identifikaciju postignutih efekata na nivou dnevnih aktivnosti polaznika.

Aktivnosti u 2016. godini:

Početkom 2016.g. nam je stavljen na raspolaganje prostor na obali Dunava površine oko jednog hektara u Novom Sadu. Započeli smo izgradnju Centra Hipotens koji treba da udovolji potrebama za sprovođenje EAA, edukacije, afirmacije volonterizma, nastavku započete saradnje sa sličnim udruženjima i organizacijama u regionu i razvoju programa održivosti. 8.aprila tekuće godine, planirano je i odobreno održavanje V KURSA, Terapijsko jahanje na temu: „Najznačajnija iskustva iz programa terapijskog i prilagođenog jahanja u petogodišnjem periodu“ Kurs je odrzan u velikoj sali Privredne komore Vojvodine, na trecem spratu sluzbenog ulaza za Master centar- preko puta Hemofarma, Ulica Hajduk Veljkova Novi Sad, 8. april 2016. godine

V KURS TERAPIJSKO JAHANJE: „NAJZNAČAJNIJA ISKUSTVA IZ PROGRAMA TERAPIJSKOG I PRILAGOĐENOG JAHANJA U PETOGODIŠNJEM PERIODU“

Šefovi Edukacionog tima

Prof. dr Aleksandra Mikov Prof. dr Jelena Stanić

SPISAK PREDAVAČA:

 1. Prof. dr Aleksandra Mikov, fizijatar, Medicinski fakultet Novi Sad, Klinika za dečju habilitaciju i rehabilitaciju Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad
 2.  Prof. dr Jelena Stanić, pneumoftiziolog, Medicinski fakultet Foča, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
 3. Prof. dr Vojislava Bugarski Ignjatović, klinički psiholog, Medicinski fakultet Novi Sad, Klinika za neurologiju Kliničkog centra Vojvodine, Novi Sad 4.
 4. Prim. dr Đorđina Nakićenović, specijalista psihijatrije, Javni zdravstveni zavod Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna, Ljubljana, Slovenija
 5. Dr Tomi Kovačević, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
 6. Jasmina Lekić Beljanski, psiholog, Udruženje za terapijsko jahanje „Griva“, Sombor

Sažetak programa kontinuirane edukacije: U rezvijenim društvima afirmišu različite aktivnosti pomognute konjem (Equine Assisted Activities) usmerene na popravljanje zdravstvenih funkcija i kvaliteta života kod pojedinih kategorija invalida i psihološke podrške adolescentima i deci sa rezličitim poremećajima ponašanja. U suštini su kurativne, preventivne i komplementarne metode lečenja ostalim standardnim metodama lečenja i podrške ovim osobama. Iznad svega su nestereotipne, zanimljive, motivišuće metode lečenja sa repekusijom na socijalnu sferu pojedinaca uključenih u ove programe i dajući značajan doprinos integraciji i reintegraciji ovih društveno ugroženih grupa. Katedra za Hipoterapiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu zajedno sa Udruženjem za terapijsko jahanje „Hipotens“ od osnivanja kontinuirano sprovodi edukaciju za profesionalno orijentisane medicinske grane na planu zbrinjavanja osoba sa invaliditetom naglašavajući zdravstvenu i socijalnu opravdnost ovih metoda lečenja, razmenu i bogaćenje iskustva sa Ustanovama slične profesionalne orijentacije, značaj stručnog multidisciplinarnog rada i praćenja efekata rada adekvatnim metodama merenja. Terapijsko i prilagođeno jahanje, marginalizovane grupe i volonterizam su teme koje će biti fokusirane na ovom kursu, ovaj put obogaćene sopstvenim iskustvom u proteklom petogodišnjem periodu. Dva udruženja za terapijsko jahanje, „Hipotens“ iz Novog Sada i „Griva“ iz Sombora će predstaviti i svoja iskusta iz proteklog perioda. Isto to se očekuje i od saradnika Mladinkog klimatskog zdravilišča iz Rakitne kraj Ljubljane koji imaju bogato iskusto u psihiterapiji pomoću konja. Posebno obeležje ovom kursu predstavlja afirmacija volonterskog rada kao sastavne komponente u multidisciplinarnom pristupu u terapijskom i priladođenom jahanju. Od mladih se pre svih, očekuje znalajan doprinos u rušenju predrasuda u društvu u odnosu na marginalizovane grupe, pre svega decu invalide. Ove barijere se ruše između ostalog i volonterskim radom na časovima prilagođenog i terapijskog jahanja. Udruženje za terapijsko jahanje „Hipotens“ iz Novog Sada i „Griva“ iz Sombora uz stručno metodološki pristup u izvođenju časova terapijskog jahanja neguje ideju volonterizma i afirmiše volonterski rad sa dobrim iskustvom koje će biti predstavljeno tokom seminara. Nastavljajući edukativnu delatnost preko katedre za Hipoterapiju na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu biće predstavljeni rezultati merenja i praćenja nivoa fizičkih aktivnosti dece uključene u programe terapijskog i prilagođenog jahanja . Podaci su dobijeni modifikovanim upitnikom za nivoe pojedinih fizičkih aktivnosti dece invalida, koji su popunjavali njihovi roditelji, pre i nakon ciklusa terapijskog i prilagođenog jahanja u jednogodišnjem periodu. Komentarisaće se statistički značajne razlike između dva merenja za pojedine aktivosti, a ostvareni povoljni rezultati će se koristiti kao ciljna oštećenja kod kojih se može postići dobar odgovor na terapijsko i prilagođeno jahanje. Praktični deo kursa biće održan u hali u blizini Medicinskog fakulteta u Novom sadu, gde će se poseban akcenat staviti na sticanje znanja i veština kroz rad u maloj grupi i demonstraciju određenih veština kroz radionicu o terapijskom i prilagođenom jahanju i radionicu o psihoterapiji. Radionice će voditi licencirani voditelji terapijskog jahanja uz mlade volontere.

Projekat realizovan zahvaljujući gradu Novom Sadu, a u okviru manifestacije "Dečija nedelja" - "Nauči kroz igru"
Program je namenjen deci različitog uzrasta koji su smešteni u Dečjem selu u Sremskoj Kamenici. Kao deca iz socijalno osetljive populacije zahtevaju veću pažnju, brigu i potrebu za međusektorskom saradnjom. 
Radionica namenjena deci uzrasta 5-7 godina naziva se „Pekar“ i ima za cilj da decu upozna sa ovim zanimanjem. Upoznaće se sa opremom koju pekar koristi i zbog čega je korist, predstaviće se slikovni opis radnom mesta i proizvoda koje on pravi.Naučiće se pesmica „Ruke perem brašno sejem“. Deca će dobiti bedževe na kojima je peraca ili kifla. Sledi deo radionice kada se kroz igru prave kifle ili perece od testa koji su sami umesili. Na ovaj način deca koz aktivnosti u poznaju novo važno zanimanje, naučili su pesmicu i znaju više o hlebi u pekarskim proizvodima. Razvili su finu motoriku kroz igru sa testom i učestvovali aktivno u dramatuzaciji uloga.
 Aktivnosti kroz drugu radionicu sa grupom dece od 12-15 godina, „Fitnes“ afirmišu disciplinu u radu, interesovanje za rad, podstiču krvotok i disanje, jačaju mišiće ruku. Bude svest o redovnoj fizičkoj aktivnosti i upućuju na značaj fizičke aktivnosti za pravilan rast i razvoj. Sve aktivnosti su dopunjene razonodom, igrom i zabavom što sveukipno daje model kvalitetno struktuiranog slobodnog vremena

Aktivnosti u 2017. godini:

Projekat realizovan zahvaljujući Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu pod nazivom: "U KORIST BOLJEG ŽIVOTA"

1. Svrha programa: Popravljanje nivoa fizičkih i socijalnih funkcija dece incalida sa ciljem podizanja nivoa aktivnosti dnevnog života. Razvijanje socijalnih veza i osećaja pripadnosti grupi. Učenje prilagođeno uzrastu u interaktivnim radionicama o zdravom životu, sticanje znanja o štetnim navikama (faktorima rizika) u cilju sprečavanja bolesti sa motom „Bolje sprečiti nego lečiti“. Razvijanje ljubavi prema životinjama i zanimljiva radionisa sa konjima u prirodi.

2. Cilj programa: Unapređenje položaja dece sa invaliditetom i njihovih porodica kroz popravljanje fizičkih i socijalnih funkcija u programu terapijskog i prilagođenog jahanja. Viši nivo samostalnosti u svakodnevnom funkcionisanju, sticanje novih prijatelja u zanimljivom okruženju na nestereotipan i zanimljiv način. Upoznavanje sa domaćim životinjama i konjem uz razvijanje ljubavi prema životinjama.

3 .Opis programa: Upoznavanjem sa detetom i njegovim roditeljima, formiraće se dosije za svakog polaznika i isplanirati individualni rad na časovima prilagođenog i terapijskog jahanja pre svega baziran na nalazu i mišljenju nadležnog fizijatra. Svaki polaznik će imati 10 samostalnih časova terapijskog ili prilagođenog jahanja po predviđenom planu. Časovi jahanja će biti maksimalno bezbedni uz korišćenje bezbednosne opreme za jahanje dece invalida. Sprovešće se u kontinuitetu i po utvrđenom planu , najmanje 2 puta sedmično.Pre prvog časa i nakon desetog časa će prethodno upoznati i saglasni roditelji pupuniti upitnik za nivo dnevnih aktivnosti  i upitik za socijalne funkcije. Jednom mesečno će se upriličiti edukativno zabavne radionice o domaćim životinjama prilagođene uzrastu dece koji će se ostvariti uz interaktivni rad i demonstraciju likovnim prilozima. Treća, istovremeno i završna radionica će biti posvećena konjima. Na ovoj radionici će biti predstavljeni i postignuti rezultati u domenu fizičkog i socijalnog funkcionisanja pojedinih učesnika.

Projekat realizovan zahvaljujući Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu "„Pomažući drugima,pomažem i sebi-3“, a u okviru sledećih aktivnosti: Opis programa: Afirmacija volonterizma naročito među mladima u radu sa osobama iz marginaluzovanih grupa kojima je kontinuirano potrebna podrška kako porodice tako i društva. Od mladih se, pre svih ,očekuje značajan i aktivan doprinos u rušenju predrasuda prema marginalizovanim grupama, što se između ostalog iskazuje i volonerskim radom u aktivnostima kojima se oplemenjuje njihov život, popravljaju fizičke i socijalne funkcije. Zadovoljstvo koje proističe iz „pomažući drugima“ generiše sopstveno zadovoljstvo i duhovnu korist. 1. Stručni seminar na temu volonterizma u savremenom društvu sa posebnim akcentom na rad sa decom sa invaliditetom i tokom časova prilagođenog (terapijskog) jahanja. Cilj seminara je edukacija mladih o opštim principima volonterizma. Posebno se fokusiralo na pravila volonteskog rada tokom prilagođenog jahanja (asistencija). Edukacija volontera o ciljevima prilagođenog jahanja i uloge volontera kao članova tima za prilagođeno (terapijsko) jahanje. 2. Časovi prilagođenog jahanja su se, po utvrđenom rasporedu i terminu odvijali svakog dana na prostoru Konjičkog kluba „Krug“ u Veterniku. Časovi su se sastojali od prilagođenih vežbi na konju u miru i u hodu sa ciljem popravljanja mišićne snage, pokretljivosti zglobova, istezanja i oblikovanja tela, popravljanja balansa trupa. Časovi su se izvodili uz nadzor i po zahtevu voditelja terapijskog-prilagođenog jahanja i, u zavisnosti od potreba, uz pomoć jednog ili dva volontera. U ovu aktivnost uključeno je 8 polaznika različitog uzrasta (od 5- 12 godina sa različitim kategorijama fizičke ometenosti sa po 10 časova u kontinuitetu po jednom polazniku i. 3. Javni časovi/radionice su se odvijali jednom mesečno. Na njima se predstavio rad sa 3 polaznika, a bili su obogaćeni socijalnim, edukativnim i sportskim sadržajima kao i takmičarskom atmosferom među polaznicima

Projekat „Hoću da znam kako da pomognem“ realizovan zahvaljujući GRADSKOJ UPRAVI ZA SPORT I OMLADINU - KANCELARIJA ZA MLADE odvijao se kroz sledeće aktivnosti: 
Jednodnevna radionica u prostorijama srednje madicinske škole „7 april“ u Novom Sadu.
Putem edukativne radionica „Radost utrošenog vremena u nešto korisno“ u okviru edukativnog dela projekta predstavljena je vizija volonterizma u savremenim društvima kao ideja vodilja mladih koja je višestruko korisna, a naročito ako po pitanju aktivnosti ka osvešćivanju problema diskriminacije i smanjivanju predrasuda  prema manjinskim i marginalizovanim grupama kakve su osobe sa invaliditetom. Ciljna grupa su bili mladi – učenici srednje medicinske škole „7. april“ u Novom Sadu. Većina njih buduće profesionalno orijentijanih na popravljanje fizičkih, socijalnih i psiholoških funkcija pojedinaca. 

Časovi prilagođenog i terapijskog jahanja su se odvijali po unapred utvrđenim terminima. Održano je ukupno 72 časa na kojima je istovremeno vršena obuka volontera. Svaki od volontera prethodno je prisustvovao edukativnim radionicama.  
Na časovima su demonstrirani volonterski rad smenjivanjem više volontera u toku časova jahanja uz zabavne i takmičarske sadržaje. 

Ostvareni ciljevi projekta:

Pokrajinski Sekretarijat
za sport i omladinu
Medicinski fakultet
Novi Sad
Gradska uprava za
dečiju i socijalnu zaštitu
Služba gradonačelnika
Novog Sada
Gradska Uprava
za sport i omladinu
Telenor fondacija