O nama

Mediji o nama'Uz konje do oporavka'
Članak objavljen u 'Dnevniku' od 31.07.2007. godine
Novinar: Vesna Vukojev, Foto: HipoteNS

'Čovek i konj - iskonsko prijateljstvo'
Članak objavljen u časopisu 'Eliksir' - broj 387-388.
Piše: Doc.dr Jelena Stanić, Foto: HipoteNS


'Čovek i konj - iskonsko prijateljstvo'
Članak objavljen u časopisu 'Eliksir' - broj 387-388.
Piše: Doc.dr Jelena Stanić, Foto: HipoteNS

Članak objavljen u 'Gradanskom listu' - 19.03.2008.
Novinar: S. Banjanac, Fotoreporter: N. Karlić'Nezamenljiva metoda lečenja'
Članak objavljen u 'Građanskom listu' - 23.04.2008.
Novinar: S. Banjanac, Fotoreporter: M. Reš

'Jahanje leči'
Članak objavljen u listu 'Press'
Novinar: V. Arsić


'Nezamenljiva metoda lečenja'
Članak objavljen u 'Građanskom listu' - 23.04.2008.
Novinar: S. Banjanac, Fotoreporter: M. Reš

'Jahanje leči'
Članak objavljen u listu 'Press'
Novinar: V. Arsić


'Nezamenljiva metoda lečenja'
Članak objavljen u 'Građanskom listu' - 23.04.2008.
Novinar: S. Banjanac, Fotoreporter: M. Reš

Pokrajinski Sekretarijat
za sport i omladinu
Medicinski fakultet
Novi Sad
Gradska uprava za
dečiju i socijalnu zaštitu
Služba gradonačelnika
Novog Sada
Gradska Uprava
za sport i omladinu
Telenor fondacija