O nama

O organizaciji...

Udruženje za terapijsko jahanje "HipoteNS" Novi Sad, formirano 06. juna 2007. godine, kao prvo udruženje takve vrste u Republici Srbiji. Formiranje udruženja je proisteklo iz potrebe da se terapijsko jahanje uvede u redovne programe zbrinjavanja osoba sa invaliditetom.

U vreme osnivanja i nakon toga, udruženje je usmerilo svoje aktivnosti na informisanje, a one su ostvarene kroz edukativne seminare o terapijskom jahanju "Terapijsko jahanje - mogućnosti i izazovi" i "Višestruka ometenost" (Veternik, mart i maj 2007. godine), kao i seminar "Multidisciplinarni pristup habilitaciji i rehabilitaciji osoba sa invaliditetom kroz program terapijskog jahanja" (Veternik, april 2008. godine).
Seminari su u organizaciji Doma za decu i omladinu u Veterniku i Udruženja za terapijsko jahanje "HipoteNS" obezbedili informacije o terapijskom jahanju i njegovim mogućnostima u zbrinjavanju pojedinih kategorija invalidnosi i hendikepiranosti.
Sem istorijskih, teorijskih i praktičnih aspekata na Seminaru je naglašeno da je terapijsko jahanje program koji se ostvaruje kroz stručni koordinisan i timski rad. Naglašeno je da je u razvijenim zemljama odavno prepoznati benefit terapijskog jahanja kao svojevrsno "osveženje" u odnosu na ostale terapijske postupke uz druženje sa životinjama i boravak u prirodnom okruženju i da nema dileme o potrebi uvođenje terapijskog jahanja i u naše sredine.
Sve aktivnosti oko terapijskog jahanja koje se tiču stručnog rada, prezentacije, edukacije kao i promocije terapijskog jahanju, od strane lekara, psihologa, defektologa, poznavalaca konja, instruktora terapijskog jahanja i sportista preponskih jahača, bile su volonterske, nadahnute entuzijazmom i potrebom da se na ovaj način pomogne slabijim, kao i željom da se terapijsko jahanje sistematično, koordinisano i kvalitetno sprovodi na području Novog Sada.

Pokrajinski Sekretarijat
za sport i omladinu
Medicinski fakultet
Novi Sad
Gradska uprava za
dečiju i socijalnu zaštitu
Služba gradonačelnika
Novog Sada
Gradska Uprava
za sport i omladinu
Telenor fondacija